pob Categori

EN

Newyddion

Canllawiau a Dewisiadau Bwydydd Bwyd Babanod

Amser: 2022-04-01 Trawiadau: 29
rhannu i:


Arwyddion dyddiol y dylai'r babi ychwanegu bwyd cyflenwol:

1. Bydd y babi yn syllu'n astud ac yn frwdfrydig wrth weld oedolion yn bwyta.

2. Eisiau bwyta gydag oedolion wrth y bwrdd.

3. Rhowch bopeth mae'n ei weld yn y geg a'i fwyta.

4. Mae'r adwaith glynu tafod wedi diflannu.

 

Gyda'r adweithiau mwy penodol uchod, gall ddangos bod y babi eisiau bwyta bwyd solet. Mae llawer o fabanod yn cael y symptomau uchod yn gynnar, ac mae angen bwyd cyflenwol ar rai babanod yn ddiweddarach.

 

Argymhellir dechrau ychwanegu bwyd atodol ar gyfer babanod 4-6 mis.12

Cynhaliwyd yw ychwanegu bwydydd stwnsh sy'n cynnwys haearn, fel nwdls reis haearn-gaerog.

Yn ail, llysiau cloron, fel piwrî moron, piwrî pwmpen.

Yn drydydd, piwrî afal, piwrî banana a ffrwythau eraill.

111

 

Yr egwyddor o ychwanegu bwydydd cyflenwol: o denau i drwchus, o lai i fwy, o un i lawer gwaith, o un amrywiaeth i amrywiaethau lluosog, o ysgafn a hawdd ei dreulio i fras ac anhreuladwy.

Byddwch yn siwr i roi cynnig arni ar y dechrau, bwydo ychydig, a gweld y babi treuliad ac archwaeth.


Dyma ddau fwydwr sy'n gwerthu orau i chi eu dewis yn ôl oedran ac anghenion eich babi


Potel 1.Silicon a llwy i gyd mewn un yn arf bwydo ar-y-go gwych ar gyfer plant bach! Mae llawer o rieni yn dechrau bwydo babanod Mae hyn Potel Nyrsio Silicôn gyda Llwy yn darparu cinio a chyllyll a ffyrc mewn un i chi.

 

Mae ganddo ddyluniad ergonomig, sy'n ei wneud yn ddelfrydol i fwydo'ch babi tra allan.

55f4faaea5a55e8cc9d866fc13550911

Yn syml, arllwyswch y bwyd babi i'r botel silicon a gwasgwch y swm cywir yn ôl yr angen.Mae ochrau'r botel glir wedi'u marcio fel eich bod chi'n gwybod yn union faint rydych chi'n bwydo'ch babi.

13431413413541354353

Hepgor y llanast a gwneud amser cinio yn haws ac yn fwy effeithlon i chi a'ch babi.

Perffaith ar gyfer teithio a chludiant, mae'r botel bwydo silicon hwn hawdd i'w lanhau ac yn gwbl gludadwy.

Mae'n dod mewn amrywiaeth o liwiau annwyl i weddu i'ch dewis ac yn gwneud bywyd perffaith i fam a babi teithiol a phrysur.

4524545245

2.B.aby pacifier bwydo ffrwythau gellir ei ddefnyddio gyda ffrwythau neu lysiau wedi'u rhewi, llaeth y fron a hyd yn oed meddyginiaeth. Wedi'u gwneud o'r silicon gradd bwyd uchaf (BPA, latecs, petrolewm, plwm a ffthalatau), gallant fod yn hawdd ei olchi gyda sebon a dŵr cynnes neu yn rac uchaf y peiriant golchi llestri.

4

Ar gyfer babanod sy'n torri dannedd heb ddeintgig, mae'r porthwyr di-BPA hyn yn wych gyda ffrwythau wedi'u rhewi. Dim ond y bwydydd lleiaf sy'n mynd trwy'r pocedi rhwyll, atal unrhyw berygl o dagu o fwydydd solet tra'n darparu cysur melys, rhewllyd. Yn syml, rhowch fwyd yn y bag rhwyll a'i dorri'n sownd.

43242

Talu sylw i ychwanegu'r un peth am dri i bum niwrnod, a pheidiwch ag ychwanegu'r cyfan ar unwaith.Pan ychwanegir bwyd atodol, ni ellir lleihau faint o laeth yn sydyn, oherwydd ar yr adeg hon mae bwyd y babi yn dal i fod yn llaeth yn bennaf. Os nad oes unrhyw symptomau fel diffyg traul ac alergeddau, gellir parhau â bwydo atodol.